Merhaba
Mesajlarınız      ( yeni )
Fotoğraf Ekle
Üyelik Bilgileri
Şifre Değiştir
Çıkış Yap
Hemşini Tanıyın
Çamlıhemşini Tanıyın
Hemşin Seceresi
Tulum Dinle
Fıkralar
Deyimler
Cemal İnceoğlu
Kazım Tarım
Fotoğraflar
Hemşin Köylerinden Gorunum
Çamlıhemşin Köylerinden Gorunum
Rizde'den Görünüm
HEMŞİNİ TANIYIN / HEMŞİN COĞRAFYASI
FİZİKİ ÖZELLİKLERİ:

Genelde 3. zamandki ALP-HİMALAYA orjenesi içerisinde yer alır.Yörenin güneyindeki dağlık alan Tatos dağlarının Çatalkaya kesimidir.Bu yüksek dağlar sayısı pek çok olan ırmaklarla derin şekilde yarılmıştır.Bundan dolayı zorlama mendereslerinin meydana getirdiği vadinin Kantarlı serisi ormanların etrafında doğu sınırını teşkil eden Minaslı tepesi1800m. Pamukçuk tepesi 1660m. Üsküt tepesi 1490m. yüksikliktedir.2000m. yükseklikteki Gedalmaç belinin batısından kıvrılarak devam eden Tokça tepesi1453m. dir.Cağalver dağı 1000m. yüksekliktedir.Bu dağ serisi Kantırlı mevkiinde dere içinde, Armutdibi'nde seviye 500m. ye inmektedir.Bu tepeler arasında derin şekilde yarılmış,kaynağını  eriyen karlar ve yağmurlardan alan bir takım yan dereler oluşmuştur.İLÇENİN YERİ :

      Hemşin ilçesi Rize'nin eski yerleşim birimlerinden olup,Rize'nin yeni bir ilçesidir.Denizden 19 km. içerde,Rize'ye 57 km. mesafededir.Yüzölçümü yaklaşık olarak 120 kilometrekare dir.İlçemiz kuzeyinde Pazar ilçesi,batısında Çayeli ve Kaptanpaşa,Güneyinde Çamlıhemşin yaylaları ile Erzurum'un İspir ilçesi ile komşudur.

JEOLOJİK YAPISI :

      Hemşin dersi formasyonunun en yaygın kayaç grubunu andezit,bazalt,lav ve proklastlaroluşturmaktadır. Lavların  genel renkleri gri,koyu gri ve siyah arasındadırBazaltlarda yer yer spritleşme gözlenmektedir.Birim içinde ayrıca iki seviye halinde yastık lavlara da rstlanmıştır.

Dereler Kito yaylasın tarafında yatağını şiddetli sel suları ile oyarak ve bol miktarda toprak taşınmasına sebep olarak Miçen deresini oluşturmuşturladır.Miçen dersi menbaına doğru tali kollara ayrılarak yelpaze şeklinde bir havza oluşturur.Miçen deresine batıdan Gündeş deresi karışır.

Yine sart ve yalçın bir meyille uzun yatağında kuzeybatıya ilerleyin Erzemeni dersini görüyoruz.Daha kuzeyde tali kolları ile bir havza teşkil eden Senoz dersi batıdan doğuya doğru,Yayla dersi ise kıvrıntılar yapa yapa güneybatı,batı ve kuzeybatı yönünende akarak ana dereye karışır.

      Kantarlı ana deresinin son kademesin, teşkil eden Mağlut ırmağı ile Tozhozina dereleri bol su ve yüksekten çağlıyarak aktığı için iyi alüvyon taşırlar.Bunlara Hemşin'e doğru pek çok kertik vadiler oluşturan yan dereler de karışır.Suları tatlı,soğuk ve yılın hiçbir gününde kurumayan bu akarsularda çok miktarda alabalıkların bulunması dikkati çeken bir husustur.

      Alpin bitkiler ve kayalık sahalar dışında erozyon oldukça kuvvetlidir.Akarsu işlemesi ile meydana gelen şekillerden en önemlisi birikinti konileridir.Bir diğeri de şekilledir.(taraçlar)Bu taraçlar yol yapımı sebebi ile zaman zaman ortadan kalkmıştır.Tabanlı vadi olmasına rağmen,yer yer vadi tabanı çok dardır.Örneğin;Çamlıtepe ile Çizendüzü arasındaki kısım kanyon vadi tipinde örnektir.İKLİM:

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin içinde bulunan Hemşin, ılıman kuşağın yüksek enlem iklim tipine girmektedir. Her mevsimi yağışlı, yazları serin, kışları ılıktır. Dağlar denize paralel olduğundan, hava kokütleleri buralarda bol miktarda yağmur bırakırlar.Bu yağışların mevcudiyeti,Kuzey Avrupadaki yüksek basınç alanından teşekkül eden hava kütleleri Türkiye'nin güneyindeki alçak basıç alanına doğru haraket ederken Karadeniz'den gaçmekte ve Karadeniz'den bol rutubet alarak dağlarda yükselerek bol yağış bırakmaktadır.Kar kalınlığı yükseklerde 3-4m. yi bulur. Yaz aylarında ani sağanaklar, zaman zaman dolu yağışları olur.Mart -Nisan aylarında Hemşin Vadisi'ni bir sis kaplar.Rüzgarlar ilkbaharda Kuzey ve kuzeybatı yönünde,sonbaharda ise güney ve güneybatı yönünde eserler.

BİTKİ ÖRTÜSÜ :

Tabii bitki örtüsü birinci derecede yüksek kısımlarda köknar,aşağı kısımlarda ladin,alçak kısımlarda kayın,dere kenarlarında kızıl-ağaç,ekseriyeti teşkil eder.İkinci derecede ise gürgen,meşe,ihlamur,karaağaç,karaçam,karayemiş  ve kumarlıklar görülür.Orman üst sınırının üstünde ise alpin çayırlara rastlanır.Bu bitki türleri yapraklarının geniş ve iğne yapraklı olmasına göre değişik yüksekliklerde topluluklar oluştururlar.Örneğin;kızılağaç 0-500 m. arasındaki yüksekliklerde bulunur.Gürgen,kestane ve karaağaç 500-1500 m. arasında topluluklar oluşturular.İğne yapraklı ladin ve topluluklar meydana getirirler.
Site kurucu sahibi Cemal İnceoğlu.
www.hemsinli.com daki hiç bir materyal izinsiz kullanılamaz.