Merhaba
Mesajlarınız      ( yeni )
Fotoğraf Ekle
Üyelik Bilgileri
Şifre Değiştir
Çıkış Yap
Hemşini Tanıyın
Çamlıhemşini Tanıyın
Hemşin Seceresi
Tulum Dinle
Fıkralar
Deyimler
Cemal İnceoğlu
Kazım Tarım
Fotoğraflar
Hemşin Köylerinden Gorunum
Çamlıhemşin Köylerinden Gorunum
Rizde'den Görünüm
HEMŞİNİ TANIYIN / HEMŞİN EL SANATLARI
El sanatları yöre insanlarının bir yaşam biçimidir.Duy gularını düşüncelerini ve pratik yetenekleri el sanatla rıyla dile getirmiştir.Günümüzde bu çalışmaların bir bö lümü eski önemini yitirmiş,yalnız evlerde geçmişe bir saygı olarak saklanmaktadır.Belki de ileride kurulacak müzelerin en güzel köşelerinde sergileneceklerdir.

El sanatlarında erkeklerin uğraş alanları genelde ağaç oymacılığına ve demirciliğe yöneliktir.Yöredeki geleneksel el sanatları çok yaygın şekilde günlük gereksinmeleri karşılayacak düzeyde araçlardır.Bunlara şu örnekleri verebiliriz :

Kadel : Peynir ve yağ koymak için yapılan ve yörede çok yaygın olan bir kaptır),

Yayık : Ağaçtan yapılır.Yağ yapmada kullanılır.

Kulek : Genellikle ince bir ağaç parçasının veya tahtanın silindir şekline getirilmesiyle altı kapatılır üstüne bir kap yaparak oluşturulur.

Nelik : Tahta terlik

Araşak ve Yeğ :

Ağaçtan yapılır yün eğirmek için kullanılır,bir ağaç çubuk ve onu döndürülecek kısmı bulunur.Bu ağaç çubuğa yığ,yığı döndüren kısımada araşak denir.

İlik : Yığ ile eğrilen ipleri birbirleriyle karıştırmak yörede bunu ilik bükme denir.Ağaçtan yapılır.Araşak ve yığ'ın daha büyüğüdür.Araşak ve yığın kullanımından farklı olarak ters şekilde kullanılır.Araşak yukarıdan,yığı kısmı aşağıya doğru durur.

Yün tarağı(sendek) : Yünleri temizlemek ve düzeltmek için kullanılan bir araçtır.Yapılan bir bölümü ve demirden yapılan birde tarak kısmı vardır.

Tekne : Ağaçtan yapılır.Hayvanlara sulu yiyecek verirken kullanılır. Kopri : Tahtadan bir sapı olan ve genellikle dal kesmek için kullanılan bir alet.

Cugal : İçerisnde de yemek pişirilen kap.

Ketoğ : Süt sağılan bakır kap.Halgın : İçerisinde hayvanların yemesi için çeşitli yiyecekler pişirilen veya peynir yapılan, bakırdan yapılan büyük kaza.Bu yiyecekler ki çoğu lahana ağaç yaprağından oluşmuştur.YyÖREDE OVAK DENİR.

Şadırnak : Katırcıların yollarda yemekleri için katıklarını koydukları,kısmen ağaçtan yapılan kap.

Keteman : Yün iplikten yapılır.İçerinde tuz konan kap.

Koşkabak : Kbağın içinin çekirdeği çıkarıldıktan sonraki kısım.Ekin yapılırken içerisine tohum konan kap.
Site kurucu sahibi Cemal İnceoğlu.
www.hemsinli.com daki hiç bir materyal izinsiz kullanılamaz.