Merhaba
Mesajlarınız      ( yeni )
Fotoğraf Ekle
Üyelik Bilgileri
Şifre Değiştir
Çıkış Yap
Hemşini Tanıyın
Çamlıhemşini Tanıyın
Hemşin Seceresi
Tulum Dinle
Fıkralar
Deyimler
Cemal İnceoğlu
Kazım Tarım
Fotoğraflar
Hemşin Köylerinden Gorunum
Çamlıhemşin Köylerinden Gorunum
Rizde'den Görünüm
HEMŞİNİ TANIYIN / HEMŞİN HALK OYUNLARI
Düğünlerde,göçlerde horon oynanır.Horon,tulum eşliğinde kalabalık bir grubla,kadın ve erkek beraber oynanan yöresel bir oyundur. Tulum Hemşin'de çalınan tek halk çalgısıdır.Bu halk çalgısı Batı Türkistan'dan İran,Erzurum,Rize ve Artvin yöresine gelerek Türklerin tarihsel göç yollarını izleyen çok eski bir halk çalgısıdır.     Oğlak derisi veya bir yaşındaki keçi derisinden yapılır. Derinin üstü ipek veya kadife bir kumaşla kaplanır.Bu kumaş üzerine geleneksel yöresel motifler işlenir. Çalgı kısmı yörede yeygın olarak bulunan ve çok tutulan şimşir ağacından yapılırki buna nav denir. Sekiz perdeli çalgı kısmı olanı da vardır. Son yıllarda çağdaş müzikle uyum sağlamak için tulumda bazı değişikliklere gidilmiştir. Horonun çeşitli biçimleri vardır.Bunlar Hemşin,Yüksek Hemşin,Kaçkar. Bakoz,Rize,Çinçiva,Samistal,Çarişka,Papilat,Çiftayak... Horon oynanırken karşılıklı atma türküler denilen türküler söylenir. Genellikle bu türküler o günün anlamıyla ilgilidir.Tulumcu tulumunun Sesi çıkmıyor sesi

Bu bizim tulumcunun Kesildi mi nefesi

gibi bir dörtlükle başlayan atışlama uzun süre devam eder. Bu süre içerisinde atışmalar çeşitli alanlara kayar.Bu alanlar kimi sitem,kimi sevda,kimi de yergiye dönüktür.Örneğin;Horonun uzaması nedeniyle uykusu gelen genç kıza Hemşinli delikanlının söylediği türkü ilginçtir :

Köşede duran güzel Ne uyurda uyursun

Uyku yine bulunur Beni nerde bulursun.

Bu oyunlarda Hemşin insanının iç dünyasın doğa ile savaşımı,özlemleri,aşk,göçe hazırlık,gelinin baba evinden ayrılışı sırasındaki üzüntü ve üstü kapalı sevinç,tulum ezgileri eşliğinde figürlere dönüşmüştür. Hemşin'in yetiştirdiği Ustat tulumculardan Remzi BEKAR ve Yaşar ÇORBACI tulum kültürümüzü genç kuşaklara öğretmeye gayret göstermektedir.  
Site kurucu sahibi Cemal İnceoğlu.
www.hemsinli.com daki hiç bir materyal izinsiz kullanılamaz.