Merhaba
Mesajlarınız      ( yeni )
Fotoğraf Ekle
Üyelik Bilgileri
Şifre Değiştir
Çıkış Yap
Hemşini Tanıyın
Çamlıhemşini Tanıyın
Hemşin Seceresi
Tulum Dinle
Fıkralar
Deyimler
Cemal İnceoğlu
Kazım Tarım
Fotoğraflar
Hemşin Köylerinden Gorunum
Çamlıhemşin Köylerinden Gorunum
Rizde'den Görünüm
HEMŞİNİ TANIYIN / HEMŞİN KÖYLERİ
MUTLU MAHALLESİ(Bodollu) :

Mutlu mahallesi Hemşin ilçesinin kuzeybatısında yer alır.Dik yamaç üzerine kurulan üç önemli mahalleden oluşur.Bunlar Göçgenli Camii ve Parmaksız mahalleleridir.Bunlar Göçgenli Camii ve Parmaksız mahalleleridir.Güneyden Ortaköy mahallesi,Kuzeyde Levent köyüle çevrilidir.Batıda ise Çayeli ilçesi sınırlarına ulaşır.97 hanelik bir mahallemizdir.Nufusu son sayımda 441 dir.Arazi çok engebeli olup kıraçtır.Fafat yöre deyimi ile güneyli olduğu için mevcut alanda verim yüksektir.Mutlu sırtını Çağalver'e doğru yükseldikçe denize kadar olan yeler ve tüm Hemşin vadisi ayaklar altındadır.Hele Çağalver'den Kaçkarlar bir başka görünür.

ORTAKÖY MAHALLESİ(Zuğaortaköy) :

Hemşin ilçesine ana merkezi itibariyla 1 km. dir.Hemşin deresinin her iki ayağındaki vadiye kurulmuş dağınık bir görünümü vardır.Her iki yakayı bir birine tarihi kemer köprü bağlar.Günümüzde bu köprü eski işlevlerini kaybetmiştir.Çünkü hemen yanında yeni bir köprü yapılmıştır.Yağupşi,Ser,Büyük köy,Hacı Mehmetli,Kaya mahalles,nden oluşur.Tarım alanı olarak kullanılan araziler tarım yapmaya elverişlidir.Yerleşimhalk yaylacılık konusunda en etkin köydür.Bunlar Palovit,Başyayla ve Kale yaylalarıdır.156 haneli 1454 nüfusludur.Yerleşik halk geçimini çaycılık,hayvancılık ve kımen de arıcılıktır.

YENİKÖY MAHALLESİ:

İlçe merkezine 3 km. uzaklıktadır.Güneyden Akyamaç,Kuzeyden Yaltkaya köyü ile çevrilidir.Mahalle kendi içinde birbirinden ayrılmış çeşitli bölümlerden oluşur.Bagenli,Şahmeli ve Hacibalta olarak ayrılır.Köyde bulunan tarihi cami ce cami etrafındaki mazarların yapım tarihi oldukça eskidir.Köyde bulunan Şehitlik Ali Paşa şehitliği olarak bilinmektedir.

BAHAR MAHALLESİ(Badara):

İlçe merkezine 4 km. uzaklıktadır.Güneyden Çamlıtepe köyü,kuzeyden Ortaköy mahallesi ile çevrilidir.Kendi içerisinde;Şabanlı,Topallı,Düz mahalle,Yeğenler mahallesi,Ahmetağaler mahallesinden oluşur.Mahallede yöre mimarisinin ilginç özelliklerini konaklarda görmek mümkündür.Padara Camii ve Cami etrafındaki mazarların yapım tarihleri sanat estetiği bölgede araştırması gereken tarih kalıntılardır.Bu konaklar;Taş,ahşap ve tuğladan yapılmıştır.Yaylacılık eski önemini kaybetmesine rağmen,Kito ve Ambarlı yaylalarına bazı aileler gitmektedir.

AKYAMAÇ KÖYÜ(Tecina) :

İlçe merkezinden 3km. uzaklıktadır.Doğuda Boğaz içi köyü (Çamlıhemşin)Kuzeyden Yeniköy mahallesi,güneyden Nurluca köyü ve batıdan Ortaköy mahallesi ile çevrilidir.Köydeki arazi yapısı çok ilginçtir.Kendi adıyla anılan derenin iki yakasına kurulmuştur..Ayrıca bu derenin küçük dere ve mezra deresi köyün ortasında birleşir.Pazapun denilen yerde çok ilginç bir şelale vardır.Burada dere kanyon bir vadiden akar.Ayrıca üsküt dağının büyük bir bölümü köyün genel sınırları içindedir.Burad gelin kaya denilen bir alan bulunurki Hemlin'de bir çok efsaneye konu olmuştur.Şabanlı mahallesi,Düz mahallesi,Camii mahallesi,Sırt mahallesi(Bu mahallede Tarihi mezarlar ve Tarihi Çeşme görülmeye değer),Dervişoğul mahallesi,Ermut ve Tacina mahalleleri köyün oluşumunu sağlar.Kaçkin,mezre,şahar adı ile anılan yerleşim alanları yazın yerleşime açılan alanlardır.

BİLEN KÖY(Tepan) :

Eski ismi tepandrı.İlçe merkezine uzaklığı 4 km. dir.Kuzeyden Nurluca köyü,Güneyden Hilal köyü ie çevrilidir.Hemşi ilçesinin arazı yapısı bakımandan en elverişli köylerinden bir tanesidir.Köy içerisinde Tuçer mahallesi,Ortak mahalle ve Sırt mahallesi vardır.Köyde bulunan camii yöredeki camiiler içerisinde farklı mimari bir özellik gösterir.Ahşap işçilik ve işleme vardır.Tepanda bulunan 300 yıllık tarihi mezarlar köy tarihi açısından önemlidir.Çay üretimi oldukça yaygındır.Ayrıca,arıcılık gelişmiş bir geçim kaynağıdır.Yayla olarak Tirovit'e gitmektedir.

HİLAL KÖY(Sağırlı) :

İlçe merkezine 6 km. uzaklıktadır.Hemşin'in güneyine düşer.Önceleri Çamlıtepe köyüne bağlı iken sonra ayrılarak Hilal köy oldu.Hemşin deresinin iki yanında iki mahalleden oluşur.Batı bölümüne Gubiyarlı denir.Ğubiyarlı'da ağırlı'da evler hemen hemen tek sıra halinde sıralanmışlardır.Ahşap mimarı ön plandadır.Özellikle Sağırlı'daki bazı tahta yapılar hem çok ilginç hemde çok eskiyapılardır.Evlerdeki bazı bölümlerin ahşap işlemeleri oldukça özenle yapılmıştır.

ÇAMLITEPE KÖYÜ(Nefsi zuğa) :

İlçe merkezine 5 km. uzaklıktadır.Kuzeyden Bahar mahallesi,Güneyden Kantarlı köyü ile cevrilmiştir.  Çamlıtepe köyü kendi içinde çeşitli mahallelerden oluşmuştur.Düzkoy(Aşağı köy,kahvekapı,Kibarın mahalle,Terzinin mahalle,Karabinin mahalle,Camii kapı,Değirmenkapı,Dertannın mahalle,Camii kapı,Değirmenkapı,Dertanın mahalle,Delun sırt,Şerehun mahalle olmak üzere mahallelerden oluşmuştur.Köyde yapımı yüz yılı geçen taş ve ahşap binalar çoğunluktadır.Köyde tarihi mezarlar ve köy caminin avlusunda yapılan tarihi çeşme restore edilerek eski tarihi aynen muhafaza edilmiştir.

LEVENT KÖYÜ (Çoço) :

İlçe merkezinden 4 km. uzaklıktadır.Güneyde Mulu mahallesi,Kuzeyden Başköyü ile sınırlıdır.Hemşin sınırları içersine girildiğinde ilk köydür.Dağ eteğine kurulmuştur.Köyün Kamiller,Gençaller,Yazıcılar ve Sastanet mahalleleri bulunmaktadır.Köyün bir tarafından Çoço ırmağı bir tarafında da Kanlı ırmağı akamakta ve Taşköprü'de Hemşin deresine ulaşmaktadır.Azaklı ile komodulun birleştiği yerde bulunan yazıcıların,taşkonak ve köyün camii yöre mimarisinin en önemli örnekleridir.Veltarın tepesi,Kıntaç'ın tepesi köyü bir kale gibi  çevrelenmiştir.Çoço dağından Çayeli'ne ulaşım sağlamakta bu ulaşım yolu Hemşin ile Çayeli arasında tarihteki en kısa ulaşım noktalarından biridir.Halkının geçim kaynağı ise arıcılık.çay ve hayvancılık tır.

NURLUCA KÖYÜ (Çanava) :

İlçe 3 km. uzaklıkta Güneyde Bilen,Kuzeyden Akyamaç köyü ve Batıdan Ortaköy mahallesi ile çevrilidir.Bulunduğu yer itibari ile Üsküt dağının kuzey ve doğu eteklerine kadar uzanır.Yayla ulaşımının Üsküt dağından karşılandığı dönemlerde bir geçiş alanıydı.Köyün birbirinden oldukça uzak bir çok mahalleleri şunlardır.Saloğlu,Aşağı sırt,Camii mahallesi,Çorbacı sırt,Mezat,Monor,Kuntek,Halit,Armut dibi,Kırmızı sırt,Paçul,Pokoçor ve Keraptır.Köyün taş yapımı bir camiisi olup Camii'nin hutbesindeki ağaç işlemeciliği yörenin en önemli tarihsel eserlerinden ve yöre insanlarının inceliğinin en büyük eseridir.Ayrıca yörede tahta,taş ve tuğla yapımlı evlerin güzel örneklerine rastlanmak mümkündür.Yayla olarak Palovide çıkılır.

KANTARLI KÖYÜ :

İlçe merkezine 12 km. dir.Çamlıtepe Hilal köyleri ile çevrilidir.Kantarlı köyü aşağı ve yukarı Kantarlı olmak üzere iki bölümden oluşur.İki mahalle oldukça birbirinden uzaktır.Hemşin ilçesinin orman içi köyü özelliği taşıması bakımından önemli bir ayrıcalığa sahiptir.Ecat tepesi,Ağpurtepesi köyü çevrelemiştir.Köydeki yapılan Hemşin mimarisinin en güzel örneklerini oluşturan tahata evler ormanda bir kuş yuvasını oluşturmaktadır.Mağlut Kalesi altında bir tarihi kalıntı vardır.

YALTKAYA KÖYÜ (Gomno) :

İlçe merkezine 5 km. uzaklığındadır.Kuzeyden Başköy,Doğudan Uğrak köyü Ortayol köyü,Güneyde Yeniköy mahallesi ile çevrilidir.Kendi içerisinde Okul mahallesi,Karşı mahalle,Yeni mahalle ve Papager mahallesinden oluşmaktadır.Köy halkındn ABD de çalışan 100 e yakın nufüsü bulunmaktadır.Halk Trovit yaylasına gitmektedir.
Site kurucu sahibi Cemal İnceoğlu.
www.hemsinli.com daki hiç bir materyal izinsiz kullanılamaz.