Merhaba
Mesajlarınız      ( yeni )
Fotoğraf Ekle
Üyelik Bilgileri
Şifre Değiştir
Çıkış Yap
Hemşini Tanıyın
Çamlıhemşini Tanıyın
Hemşin Seceresi
Tulum Dinle
Fıkralar
Deyimler
Cemal İnceoğlu
Kazım Tarım
Fotoğraflar
Hemşin Köylerinden Gorunum
Çamlıhemşin Köylerinden Gorunum
Rizde'den Görünüm
HEMŞİNİ TANIYIN / HEMŞİN YAYLACILIĞI
Hemşin'in ve Hemşinliler'in yaşamında yayla ve yayla göçlerinin ayrı bir yeri vardır.Yaylacılık ekonomik yaşamında çok önemli bir yer tutar.Ayrıca yayla göçleri kaynaşmanın,dayanışmanın en güzel örnekleridir.Baharla beraber yayla hazırlıkları başlar.Herkeste,özellikle yaşamı yaylalarda geçer insanlarda büyük bir sevinç ve heyacan vardır.Yayla Hemşin'linin yaşamında sadece ekonomik bir değer taşımaz sosyal ve kültürel değerlerde taşır.Son yıllarda kentlere göç yaylacılığın öenemi azalmış,günümüzde ekonomik nedenlerden çok alışkanlık ve dinlenme amacıyla yapılan bir etkinlij konumuna gelmiştir.Yaylacılık en güzel özelliklerinden birisi yaylaya gidiş dönüş göçleridir.Bu göçler ararsında sırf eğlenmek ve bu sırada da ot biçmek için gruplar halinde yaylaya gidilir ki yörede buna " VARTOVOR " veya ot biçimi denir.Göçlerden bir gün önce yolda yenilecek azıklar hazırlanır.Özellikle kede (kete),kaymaklı pelit ve susuz helva gibi yöreye has özelliklei olan ve enerji veren yiyecekler hazırlanır.Özellikle ked (kete),kaymaklı pelit ve susuz helva gibi yöreye has özellikleri olan ve enerji veren yiyecekler hazırlanır.En güzel elbiseler sandıklardan çıkarılır.Hayvanlar süslenir ve en iyi oylarla doyumları sağlanır.Genç kızlar ve genç delikenlılar karşılıklı atışma şeklinde türküler söylerler.Bu türküler genellikle gurbet,yayla,doğa,ayrılık, sevda temalarını işlediği gibi bazen yeren,hicv eden şekillerde de görülür.

Yollarda, özellikle yorulan yayla çoçuklarına moral vermek,onları psikolojik  etkilemek için, aşlılması güç yerlerde ağaçın köküne taş atma,horoz gibi ötme gibi yöntemlere başvurulur.(Üsküt Dağı'ndan ünlü dağın gürgeni,vank yokuşu zirvesi bunu güzel kanıtlarıdır.)

   Üsküt Dağı'ndan yaylaya giden ve dağın gürgeninin köküne taş atmamış Hemşinli yok gibidir.

   Kazasız belasız yaylaya gitmek en önemli tutkudur.Geçmişte göç sırasında bazı acı olaylar,bazı ailelerin belli günlerde yola çıkmayı uğursuz saymalarına sebep olmuştur.Eski tecrübelere dayanarak,fırtınalı günler olarak belirlenen  zamanlarda da mümkünse yola çıkılmaz.Yaylaya vardıktan sonra göççüler bir  kaç gün içinde köye dönerler.Yaylacılıkta katırcılık önemli yer tutar.Bu aynı zamanda bir geçim kaynağıdır.Katır çınlakları (Çıngırak) ve katırcı naraları ve türküleri ;

 Ha bu aykırı yollar, Benim katırım için, Alçak bağla kuşağı,  Bemin hatırım için.

Yoldaki her vadide,her ağaç kovuğunda belki de hala yankılanmaktadır.Katırcıların kendilerine has espirileri,fıkraları,konuşmaları ünlüdür.Güz göçü ise yaz göçünden biraz dahan farklıdır.Yaz göçünün sevinçli ve çoşkulu durumu,güz göçünde özellikle yaylacılar için hüzün kaynağıdır.Çünkü yayladan ayrılacaklardır.Özel likle uzun süre yaylada yaşamış ve biraz da birbirine sevdalanmış gençler için bu daha da hüzünlüdür. Çünkü,yaylada yaşadıkları sırada birbirlerine değişik türkü atan bu geçler;
Site kurucu sahibi Cemal İnceoğlu.
www.hemsinli.com daki hiç bir materyal izinsiz kullanılamaz.