ÜYE : 
ŞİFRE : 
üye ol      şifremi unuttum
Hemşini Tanıyın
Çamlıhemşini Tanıyın
Hemşin Seceresi
Tulum Dinle
Fıkralar
Deyimler
Cemal İnceoğlu
Kazım Tarım
Fotoğraflar
Hemşin Köylerinden Gorunum
Çamlıhemşin Köylerinden Gorunum
Rizde'den Görünüm
ESKİ MESAJLAR
Aşağıda hemsinli.com un eski versiyonunda yazılmış mesajlar bulunuyor.
Yeni mesajlara ulaşmak için Tıklayın.
34700
Kullanıcı Adı:QuacHToplam Mesajı : 16
?EeeeDUUU ?EEEEEEEEEE


Sabahtan Kalkar k?zlar
Hep BAkarlar aynaya
Giyinup ku?anurlar
G?decekler YAylaya


?eduu ?EEEEEE
Tarih : 2005-12-24

28797
Kullanıcı Adı:sosyete_kaleliToplam Mesajı : 3
?imdi dertli turçilar
yazmaya ben ba?larum
horonsa güzel varsa
hemen oni ta?larum

dile gelse konu?sa
odamun duvarlari
anlatsa a?latacak
dinleyen a?iklari

?a?arumda ?a?arum
seven birden sevmezmi
sevilmeyen bi a??k
habu dertden elmezm?

TAMAM ??MD? AÐLADUM
silun göz ya?larumi
ben askere gidersem
kesmayun saçlarumi

a?ladum mendil yokmi
bu verane izmirde
bu kada dert bende var
hiç dert yokmi sizlerde

dinledu?um tek ?ark?
dertli ?ark?lar midu
bende kalp ver sevdu?um
sende olan ta?midu

ta? olsada dayanmaz
benum bu dertleruma
gel sevdu?um ilaç ol
bu dertli yure?uma

kalbummi yara aldi
s?zl?yor yava? yava?
sende kalp yok sevdu?um
sende var bi boyuk ta?

MADE ?N EMRE (sosyete_kaleli)

bu ?iir içimden geldi yazd?m;

BU KADAR DERTL? OLMAYIN
BU KADAR SEVDAL? OLMAYIN
AMAN YAYLA ???EÐ?
S?ZDA GUZ?N SOLMAYIN

EMRE AKIN....
Tarih : 2005-09-09

28796
Kullanıcı Adı:MELESKURToplam Mesajı : 5
semra 1107

tepanga t?k?l?mehesen hemi sen benum
horon oynatt?g?m? nerde gordun yav?yum.

?zel insanlarla özel gunlerde horon oynat?r?m
yani nazli horonculardan?m ben nazli tulumcu varda nazli horoncu olmezmi :)

SEN BI DE SUS hele b? bakoz u çar??kay? memd?nay? çift aya?? papilat? ö?ren ?y?ce onden sonra konu? neyse Ankaraya geld?g?nde ogret?r?z gene karde?im ne edel?m ögretmek sevapm??.

made ?N MELESKUR
Tarih : 2005-09-09

28795
Kullanıcı Adı:sosyete_kaleliToplam Mesajı : 3
ben habu turçilari
ak?am uzandum yazdum
o k?z? çok severek
ben mezarumi kazdum

seni severum desem
acap inkar edermi
yalvarsam allahuma
oda beni severmi

seni çok seviyorum
anla artuk halumden
senda de sevdu?uni
duyayim o dilunden

yazdu?um turçilari
okuyunda dertlenun
arada bi da?lara
bakup bana seslenun

turçilarumi yazdum
dertlerumi payla?dum
sevupda sevilmemek
ben bunlara ali?dum

allahum bu dunyada
hep bana dert çekdurma
o beni sevmeyise
senda beni sevdurma

niki horonacirdu
turçilarun ustasi
bence biraz çapkundu
hep k?zlarun hastasi

bu dertli karda?una
arayup tulum dinlet
sen sevdu?una yuduf
a?kini sana soylet

20 turçi yazmi?im
20 daha yazarum
yusuf ev yapacaksa
temelini kazarum

belki eyi de?ildu
yazdu?um turçilarum
benden eyi yusuf var
oni ben alki?larum

Tarih : 2005-09-09

28794
Kullanıcı Adı:omoktaToplam Mesajı : 8
selam olsun 2 hafta evvel
güne?il güne?li gezdu?um
?imdi kar kapli olan
da?lara....

o biiiirrrrr omoktaliiiiii....
Tarih : 2005-09-09

28793
Kullanıcı Adı:sosyete_kaleliToplam Mesajı : 3
bu turçileri bilgisayar?n ba??nda yazd?m onun için güzel olmayabilir...
bugun çok dertliyim bu turçilar? okuyanlar anlarlar beni...

gözleri onun mavi
sari imi? saçlari
ona güzelluk veren
ipden ince ka?lari

turçilari gönülden
kopardum yaz?yorum
o beni hiç sevmemi?
dedi ho?lan?yorum

dedi sendsen ho?landum
bilmem ho?lanmak nedur
onceden sarilurdi
?imdi elini verur

o k?z beni sevmiyor
bana önem vermiyor
1 gün 24 saat
beni hiç aram?yor

sevdum allahum sevdum
sevildu?umi bildum
dedi seni sevmezum
ancak o zaman eldum

beni gibi sevenler
acap neler yap?yor
sevupda sevilmeyen
allaha yalvar?yor

ZEYNEP bacima selam
oni çok seviyorum
o k?z beni sevmezse
ben burdan gidiyorum

Tarih : 2005-09-09

28792
Kullanıcı Adı:gulumseToplam Mesajı : 33
LAZALOÐLU YAZ ARTIK TURK?LER? TEKER TEKER.....


gulumse:
G?NE? G?ZEL BAT?YOR//HA??NOÐUN SERT?NDEN//M?CAH?T TULUM ?ALAR//B?LURUM MEZAR?NDEN
HIR?IN KAPTAN ***.akdenizkenthaber.com.tr:
mezarlar? ?en olsun/ bizi berakup getti/ çok eyi adamidi/ bilmem kime ne etti...
gulumse:
M?RAS KALM?? TULUM?//M?CAH?TUN OÐL?NA//NE KADAR ?ALSA B?LE//BENZEMEZ BABAS?NA
HIR?IN KAPTAN ***.akdenizkenthaber.com.tr:
gelmek istedum köye/ aya?um durdi geri/ o eski ustalarun/ inanki dolmaz yeri...
gulumse:
ESK?DEN K?MLER KALD?//HEPS? G?? ETT? BURDAN//ACEP G?R?P AÐLARM?//??N??VAY? ORADAN
HIR?IN KAPTAN ***.akdenizkenthaber.com.tr:
ke?ke bende gelseydum/ merzelere sizilen/ mücahir baba idi/ hep dola?ur bizilen...
gulumse:
YUNUSUN PUÐAR?NUN//TAD? TUZU KALMAM??//VERAN KALM?? ORAS?//G?RAN HERKES AÐLEM??

Tarih : 2005-09-09

28791
Kullanıcı Adı:metosToplam Mesajı : 1
HACK VE HACKERLIK NED?R!

Hackerl?k kap?lar? s?k?ca kapat?lm?? bir eve gizlice girmeye kalkmakt?r.
?çeri girdikten sonra ister tüm evi da??t, küçük bir ?eyi a??r veya duvarlar?na bir ?ey yaz.
Bu sebeplede Hackerl?k H?rs?zl?k ,Hackerlarda h?rs?zd?r.(Bir ?ey çalmaya gerek yok.)

Yani konunun özü Hackerl?k baz? arkada?lar?m?z?n ima etmeye çal??t?klar? gibi matah bir ?ey de?ildir.Kanunlar önündede hackerlar h?rs?z muamelesi görür.
Ben size anahtars?z kald???n?zda evinizi nas?l açabilirsiniz diye baz? kap? açma metodlar? ö?retsem bile, sizlerin bu uygulamalar? ba?ka kap?larda denememeniz gerekmektedir.

Nick name siz biri taraf?ndan yaz?lm?? olan Hackerl?kla ilgili bu yaz?, Kaçak CD satan yerlerde sat?lan Nas?l Hack edilir isimli, bizim uyan?k baz? giri?imci vatanda?lar?m?z?n piyasaya sürdü?ü CD lerden al?nt?d?r.
?slubundan çok genç biri taraf?ndan yaz?ld??? belli olan bu bilgilerin ço?uda yanl?? veya eksiktir.

Benim as?l önemsedi?im konuda isimsiz, cisimsiz bir arkada??m?z?n böyle bir yaz?y? nas?l panoya asabildi?i ve site yönetiminin bu yaz?ya nas?l müsaade edebildi?idir.

Temiz bir sayfa ad? alt?nda ba?lat?lan kampanyaya destek olmak amac?yla kendi ismimle bir nick name almak iste?im bile Site yönetiminin yeni üye k?s?tlamas?na tak?l?rken (Neden oldu?unu anlam?? de?ilim) ,bu ?ekildeki isimsiz, cisimsiz mesajlar?n panodan derhal silinmesi gerekmektedir.

P?RULPAK SAYFA ???N ?NCE KEND?N?Z ??M?N

Metin G?LTAN


Tarih : 2005-09-09

28790
Kullanıcı Adı:horon_barToplam Mesajı : 2
HORON CAFE 4335858
?EMS? K?SEOÐLU O555 452 58 68
Tarih : 2005-09-09

28789
Kullanıcı Adı:horon_barToplam Mesajı : 2

Sevgili arkada?lar HORON_CAFE de pazargünü HALKOYUNLARI Artvin Akçaabat HORON dersleri 11.9.2005 TAR?H?NDE BA?LIYOR SAAT 12.00 DERSLER? BEN ?EMS? K?SEOÐLU VER?ORUM kay?tlar?n?z? yapt?r?n ekip olu?madan

Sevgili arkada?lar HORON_CAFE de pazargünü HALKOYUNLARI Artvin Akçaabat HORON dersleri 11.9.2005 TAR?H?NDE BA?LIYOR SAAT 12.00 DERSLER? BEN ?EMS? K?SEOÐLU VER?ORUM kay?tlar?n?z? yapt?r?n ekip olu?madan

Sevgili arkada?lar HORON_CAFE de pazargünü HALKOYUNLARI Artvin Akçaabat HORON dersleri 11.9.2005 TAR?H?NDE BA?LIYOR SAAT 12.00 DERSLER? BEN ?EMS? K?SEOÐLU VER?ORUM kay?tlar?n?z? yapt?r?n ekip olu?madan
Tarih : 2005-09-09

    

Site kurucu sahibi Cemal İnceoğlu.
www.hemsinli.com daki hiç bir materyal izinsiz kullanılamaz.